Εισαγωγές ΗΠΑ, πλήρη πρόσφατα στοιχεία της 2020/21

0

Τα πλήρη και πρόσφατα στατιστικά στοιχεία των εισαγωγών ελαιολάδου στις ΗΠΑ για την εμπορική περίοδο 2020/21 έδωσε στη δημοσιότητα το Διεθνές Συμβούλιο Ελαιοκομίας (IOC).

<18 κιλών (tn) >18 κιλών (tn) Σύνολο (tn) % κάτω των 18 κιλών
Ελλάδα 3.484 1.220 4.704 74,06
Ισπανία 3.484 24.171 27.655 12,60
Ιταλία 45.542 2.627 48.169 94,55
Τουρκία 1.166 2.417 3.583 32,54
Τυνησία 14.383 15.672 30.055 47,85

Πηγή: Διεθνές Συμβούλιο Ελαιοκομίας, USDA

Συγκρίνοντας με πέρυσι από τα παραπάνω πιστοποιείται η μεγάλη αύξηση των εισαγωγών και της κατανάλωσης, στις ΗΠΑ κατά 35%.

–  Το χαμηλό ποσοστό τυποποιημένου της Ισπανίας οφείλεται στους δασμούς Τραμπ.

– Εντυπωσιακό το 95% των Ιταλών, οι άνθρωποι “εφηύραν” την τυποποίηση και το μάρκετινγκ από τα τέλη του 19 ου αιώνα, χώρια τα άλλα κανάλια που διέθεταν.

– Εντυπωσιακή επίσης η παρουσία των Τυνήσιων (περίπου 7πλάσια της ελληνικής), ενώ και η Τουρκία συνεχώς ανεβαίνει και μας πλησιάζει (βλέπε στο Ελιά & Ελαιόλαδο που κυκλοφορεί “Το μουσουλμανικό τόξο επεκτείνεται).

Παράλληλα αποδομούνται τα ΣΕΒΙΤΕΛ statistics, για τα οποία άλλωστε είχαμε αναφερθεί. 

Με 1η την επιτραπέζια ελιά στις ΗΠΑ, με 8° το ελαιόλαδο, και κρίσιμα ερωτήματα

Ελληνικές εξαγωγές και ΣΕΒΙΤΕΛ statistics

Πράγματι, λοιπόν, το στατιστικό τρικ είναι τριπλό. Ο ΣΕΒΙΤΕΛ, δια χειρός του Γεν. Διευθυντή του κ. Γιώργου Οικονόμου, (με bold όπως επιθυμεί):

  1. Οικειοποιείται το 26% των ελληνικών εξαγωγών χύμα/συσκευασίες >16κιλών.
  2. Οικειοποιείται το άγνωστο χ% των ελληνικών εξαγωγών χύμα/σε συσκευασίες >5 λίτρων έως 16κιλών.
  3. Οικειοποιείται το κατά γενική αίσθηση και ομολογία μεγαλύτερο ψ% των ελληνικών εξαγωγών προερχόμενων από τη νέα γενιά των μικρών και πολύ μικρών τυποποιητών – εξαγωγέων, στους οποίους κυρίως οφείλεται η άνθηση των τελευταίων ετών, και οι οποίοι δεν είναι μέλη του ΣΕΒΙΤΕΛ και οπωσδήποτε δεν μετέχουν στα χρηματοδοτούμενα από την ΕΕ προγράμματα προώθησης. (μήπως γι αυτόν ακριβώς το λόγο;)

Οπότε παραμένει το ερώτημα, τι απομένει ώστε να θριαμβολογεί ο ΣΕΒΙΤΕΛ δια χειρός του Γεν. Διευθυντή του κ. Γιώργου Οικονόμου, (με bold όπως επιθυμεί);