Μέτρα από το Υπουργείο Γεωργίας της Ισπανίας για την πτώση τιμών του ελαιολάδου

0

Με στόχο την ανάκαμψη των τιμών το ισπανικό Υπουργείο Γεωργίας, Αλιείας και Διατροφής (MAPA), έχει επεξεργαστεί και προτείνει στον τομέα του ελαιολάδου μια σειρά νομοθετικά και αυτορρυθμιστικά φορολογικά μέτρα, τασσόμενο υπέρ της αναθεώρησης των δεικτών καθαρής φορολογικής απόδοσης για το 2019.

Ο Γενικός Γραμματέας, Fernando Miranda, μετά από μία σύσκεψη με εκπροσώπους του κλάδου του ελαιολάδου, δήλωσε πεπεισμένος ότι την πτώση τιμών λόγω της συγκέντρωσης της παραγωγής στο διάστημα μεταξύ Δεκεμβρίου – Φεβρουαρίου θα επακολουθήσει η άνοδος των τιμών. Τόνισε πως: « Τα στοιχεία του διεθνούς ισοζυγίου της εμπορικής περιόδου μας επιτρέπουν την επισήμανση ότι η αγορά σταθεροποιείται και ανακάμπτει».

Μία ανάλυση του κλάδου, έχει καθορίσει σε 1,74 εκατ. τόνους την παραγωγή ελαιολάδου στην Ισπανία (+38% σε σχέση με την εκστρατεία του 2017/2018), ενώ παράλληλα η παγκόσμια παραγωγή έχει μειωθεί κατά 5%, με σημαντικές μειώσεις στην Ιταλία (-59%), την Ελλάδα (-42%), την Πορτογαλία (-20%) και την Τυνησία (-57%). Κατά τη γνώμη του Γ.Γ. αυτό το διεθνές πλαίσιο, μαζί με τη διατήρηση της εσωτερικής κατανάλωσης και το καλό ξεκίνημα των εξαγωγών (+26%) «μπορούν να βοηθήσουν προς μια αλλαγή ευνοϊκή για τη δυναμική των τιμών».

Γι αυτήν την ανάκαμψη, ο Miranda έχει απορρίψει για την ώρα την ενεργοποίηση της ιδιωτικής αποθεματοποίησης «καθώς οι τιμές βρίσκονται ακόμα πάνω από το όριο αναφοράς του κανονισμού της ΕΕ», χωρίς όμως να αποκλείει την πιθανότητα αυτό να συμβεί εάν συνεχιστεί η πτωτική τάση.

Σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία, το Υπουργείο Γεωργίας επεξεργάζεται ένα Βασιλικό Διάταγμα για την αναγνώριση των Ομάδων Παραγωγών (OΠ) και των Ενώσεών τους (ΕΟΠ), το οποίο βρίσκεται στη φάση της δημόσιας διαβούλευσης και περιλαμβάνει τον ελαιοκομικό τομέα.

Η ένταξη του ελαιολάδου θα επιτρέψει στους επιχειρηματικούς φορείς του κλάδου να υιοθετήσουν μέτρα αυτορρύθμισης, τα οποία ήδη εφαρμόζονται μεταξύ των ΟΠ και των ΕΟΠ, ώστε να συμπεριλάβει και άλλες συγγενείς δραστηριότητες, όπως για παράδειγμα τη χρησιμοποίηση κοινών εγκαταστάσεων μεταποίησης ή αποθήκευσης ή τυποποίησης.

Το Υπουργείο Γεωργίας της Ισπανίας, επίσης, έχει ζητήσει την τροποποίηση του άρθρου 167 του κανονισμού της Κοινής Οργάνωσης Γεωργικών Αγορών, ώστε οι διεπαγγελματικές συμφωνίες σχετικά με τους κανόνες της εμπορευματοποίησης στο λάδι και στο κρασί να μπορούν να είναι «επεκτάσιμες σε ολόκληρο τον κλάδο μέσω εθνικής απόφασης με τη μορφή βασιλικού διατάγματος».

Η Δ/νση Γεωργίας ενστερνίζεται την άποψη ότι η Διεπαγγελματική Οργάνωση του Ελαιολάδου προωθεί τη «διαφάνεια» των τιμών που πληρώθηκαν στους παραγωγούς για τις διάφορες κατηγορίες λαδιού, με τρόπο ώστε «να μπορούν αυτές να χρησιμεύσουν ως σημείο αναφοράς στις συναλλαγές». Γι αυτό και ο Miranda έχει προσκαλέσει τους σχετιζόμενους με τον κλάδο του λαδιού, ώστε η Διεπαγγελματική να μεταφέρει τις προτάσεις της που μπορούν να αποτελέσουν  αντικείμενο μελλοντικών «επεκτάσεων των κανόνων που επιτρέπουν την πραγματοποίηση δράσεων για την αυτορρύθμιση του τομέα».

Το Υπουργείο θα επαναλάβει σε ένα μήνα τη συνδιάσκεψη με σκοπό τη μελέτη των μεθόδων, ώστε οι παραγωγοί να κλιμακώσουν την εμπορευματοποίηση του ελαιολάδου τους για να αποφύγουν τη συσσώρευση αποθεμάτων τα οποία θα πρέπει να πουληθούν στο ξεκίνημα της νέας εμπορικής περιόδου το φθινόπωρο 2019.

Πηγή: www.lavanguardia.com