Κατανοούν οι καταναλωτές τους ισχυρισμούς υγείας για το ελαιόλαδο;

Μικρό φαίνεται πως είναι το ποσοστό του καταναλωτικού κοινού που πραγματικά κατανοεί τη την έννοια των ισχυρισμών υγείας στις συσκευασίες εξαιρετικού παρθένου ελαιολάδου.

0

Μπορεί η εισαγωγή των ισχυρισμών υγείας στη σήμανση τροφίμων να είχε ως στόχο την ευαισθητοποίηση και τη στροφή των καταναλωτών σε υγιεινές διατροφικές επιλογές, ωστόσο μικρό φαίνεται πως είναι το ποσοστό του καταναλωτικού κοινού που πραγματικά κατανοεί τη σημασία και την έννοια αυτών των ισχυρισμών στις συσκευασίες του εξαιρετικού παρθένου ελαιολάδου.

Το παραπάνω γεγονός αποδεικνύει μελέτη από την Ιταλία η οποία διερεύνησε το δείκτη κατανόησης των εγκεκριμένων ισχυρισμών υγείας για το εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο μέσω ερωτηματολογίων σε ένα αντιπροσωπευτικό δείγμα Ιταλών καταναλωτών.

Από την έρευνα προέκυψε ότι μόνο το 36% των ερωτηθέντων αντιλαμβάνεται το περιεχόμενο των ισχυρισμών, με το βαθμό κατανόησης να επιβεβαιώνεται ότι σχετίζεται με κοινωνικο-δημογραφικά, προσωπικά και ψυχογραφικά χαρακτηριστικά των καταναλωτών. Ακόμη, τα αποτελέσματα απέδειξαν τον κεντρικό ρόλο της διατροφικής γνώσης και της ανάγκης εκπαίδευσης των καταναλωτών στην κατανόηση των ισχυρισμών υγείας.

Να υπενθυμίσουμε ότι οι Ισχυρισμοί Υγείας (“Health Claims”) σε διατροφικές ετικέτες συσκευασίας ελαιολάδου έχουν λάβει την έγκριση της Ευρωπαϊκής Νομοθεσίας (Ευρωπαϊκός Κανονισμός 432/2012,L 136/25.05.2021) με πολλές χώρες να έχουν αναπτύξει τις δικές τους κατευθυντήριες γραμμές για την εισαγωγή τους στη σήμανση τροφίμων, ενώ απαραίτητη προϋπόθεση ένταξής τους στις συσκευασίες είναι το περιεχόμενο ελαιόλαδο να περιέχει τουλάχιστον 5 mg υδροξυτυροσόλης και των παραγώγων της (π.χ. σύμπλεγμα ελευρωπαΐνης και τυροσόλης) για κάθε 20 γραμμάρια ελαιολάδου.