Ισπανοί νομοθετούν ιχνηλασιμότητα ελαιολάδου

0

Το Υπουργείο Γεωργίας της Ισπανίας προετοιμάζει μια νέα νομοθεσία για την αποτελεσματικότερη ιχνηλασιμότητα του ελαιολάδου. 

Ο στόχος είναι να γνωρίζουμε όλες τις πληροφορίες του προϊόντος ξεκινώντας από το δέντρο, περνώντας στο άλεσμα, την αποθήκευση και τη μεταφορά μέχρι και την άφιξή του στα ράφια των σούπερ μάρκετ.
Το μέτρο στοχεύει στην επίτευξη συνολικής διαφάνειας σε κάθε φιάλη ελαιολάδου, οπότε θα είναι απαραίτητο να αυξηθούν όλοι οι έλεγχοι οι οποίοι κυρίως εξαρτώνται από τις αυτόνομες κοινότητες.

Εκτιμάται θετικά από τον κλάδο η πρωτοβουλία η οποία βρίσκεται υπό επεξεργασία εδώ και καιρό, αν και υπάρχουν αμφιβολίες για την ύπαρξη των απαραίτητων μέσων για την ανάληψη των εργασιών της σε 2,5 εκατομμύρια εκτάρια, 300 εκατομμύρια δέντρα και 1.800 ελαιοτριβεία. Πρόκειται για ένα σύστημα παρόμοιο με εκείνο που εφαρμόστηκε το 2005 στον γαλακτοκομικό τομέα με το LetraQ, το οποίο ελάχιστα χρησιμοποιούν οι εταιρείες τελικά.

Εκτός από τα σημεία που περιλαμβάνονταν στις προηγούμενες διαπραγματεύσεις, όπως η διατήρηση της απαγόρευσης της ανάμιξης ελαιολάδων με άλλα φυτικά έλαια, ο άξονας της νέας διάταξης είναι ότι για κάθε ελαιόλαδο που διατίθεται στο εμπόριο χρειάζεται να διαφαίνεται η ταυτότητα του, για τους σκοπούς της Κεντρικής Διοίκησης.

Ίδια ονομασία προέλευσης

Τα συστήματα πληροφοριών προκύπτουν από τους ίδιους τους ελαιώνες, το σύστημα καλλιέργειας, την εφαρμοσμένη επεξεργασία, την άλεση και αποθήκευση κάθε ελαιολάδου, δέσμης ή παρτίδας. Θα ήταν μια πολύπλοκη διαδικασία για πολλά μικρά ελαιοτριβεία, με περιορισμένες δομές αποθήκευσης που περιορίζονται συγκεντρώνοντας πολλές παρτίδες στην ίδια δεξαμενή.

Για τον καλύτερο έλεγχο και την παρακολούθηση του προϊόντος που φτάνει στον καταναλωτή, θα ήταν απαραίτητο κάθε φορτίο να λαμβάνει τον αντίστοιχο οδηγό με όλα τα χαρακτηριστικά του. Με αυτόν τον τρόπο θα μπορέσει να αποτραπεί η εμπορική απάτη.
Ο νέος κανόνας δε θα επηρεάσει την τρέχουσα ονομασία προέλευσης των ελαιολάδων εκείνων που έχουν κατηγοριοποιηθεί ως έξτρα παρθένο, παρθένο, καθώς και ελαιόλαδο απαλό ή έντονο. Το σύστημα γευσιγνωσίας για τη διαφοροποίηση της ποιότητας των ελαιολάδων θα διατηρηθεί, καθώς πρόκειται για ένα σύστημα που ρυθμίζεται από την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Η γεωργία και ο κλάδος εργάζονται ώστε να βρουν ένα πιο αξιόπιστο μοντέλο για τη βιομηχανία. Ανεπίσημα εκτιμάται ότι δε θα υπήρχαν προβλήματα μη διαφάνειας αν πολλά έξτρα παρθένα ελαιόλαδα δε συσκευαστούν με αυτόν τον τρόπο. Γνωρίζοντας ότι βρίσκονται στο στάδιο του να γίνουν παρθένα ελαιόλαδα και ότι διατρέχουν κίνδυνο ήπιας επιδείνωσης με τον χρόνο, κατά τη διάρκεια της διαδικασίας εμπορευματοποίησης.

Απόδοση από: https://elpais.com