Τα Φυτώρια Κωστελένος προτείνουν για την ανασύσταση των πυρόπληκτων ελαιώνων

Εκτενείς οδηγίες για την ανασύσταση των πυρόπληκτων ελαιώνων από τον γεωπόνο κ. Γ. Κωστελένο.

0

Ο κ. Γιώργος Κωστελένος έδωσε στη δημοσιότητα εκτενείς οδηγίες για την ανασύσταση των πυρόπληκτων ελαιώνων.

ΒΙΒΛΙΟ = ΠΥΡΟΠΛΗΚΤΟΙ ΕΛΑΙΩΝΕΣ 2021.08.13 (1-1)