Επεκτείνεται το παρακράτημα των 6 ευρώ/τόνο για το πυρηνέλαιο στην Ισπανία

Τα έσοδα που θα προκύψουν από το παρακράτημα θα προορίζονται για την προώθηση του πυρηνελαίου στις αγορές, αλλά και για τη διενέργεια ερευνών, την ανάπτυξη, την καινοτομία και τις μελέτες

0

Το Υπουργείο Γεωργίας της Ισπανίας έδωσε το “πράσινο φως” για τη χρηματοδότηση της Διεπαγγελματικής Οργάνωσης Πυρηνελαιουργών με παρακράτηση 6 € ανά τόνο ακατέργαστου πυρηνέλαιου (Οδηγία 930/2021).

Ο κανονισμός αυτός αφορά τις σεζόν 2021/2022, 2022/2023 και 2023/2024, ενώ τα έσοδα που θα προκύψουν από το παρακράτημα θα προορίζονται για δράσεις προώθησης, ενημέρωσης και αναγνώρισης του πυρηνελαίου στις αγορές, αλλά και για τη διενέργεια ερευνών, την ανάπτυξη, την καινοτομία και τις μελέτες που αφορούν αυτό.

Συγκεκριμένα, το 75% των χρημάτων θα διατεθούν για την ενημέρωση και την προώθηση του πυρηνελαίου, ενώ στις μελέτες για την αγορά, την έρευνα, την ανάπτυξη και την καινοτομία θα διοχετευθεί έως το 1/3 των χρημάτων. Τέλος, το μέγιστο ποσοστό που  προορίζεται για το συντονισμό και έλεγχο των υπόλοιπων δράσεων θα είναι το 10%. Η καταβολή του ποσού από τις επιχειρήσεις προς τη Διεπαγγελματική Οργάνωση θα γίνεται μηνιαίως μέσω τραπέζης.

Όλα τα παραπάνω αποσκοπούν στην αύξηση της δημοφιλίας του πυρηνελαίου, ώστε να ενισχύσει τη θέση του στην αγορά τόσο εντός όσο και εκτός συνόρων, διασφαλίζοντας το μέλλον του τομέα και των επιχειρήσεων που σχετίζονται με αυτό.